Search


   ภาษาไทย   English (US)  
ระบบเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ รายงานผลตรวจวินิจฉัยวัณโรคทางห้องปฏิบัติการ ความรู้เรื่องโรค 11 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สื่อประชาสัมพันธ์ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ วารสารวิชาการ Estimates SM ระบบ DPIS ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ Management Cockpit ระบบศูนย์ปฏิบัติการ COGNOS ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน กรมควบคุมโรค ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนบุหรี่และสุรา ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
กรมควบคุมโรค
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ทรัพยากรสุขภาพ
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมควบคุมโรค สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ สำนักระบาดวิทยา สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ สคร.1 เชียงใหม่ สคร.2 พิษณุโลก สคร.3 นครสวรรค์ สคร.5 ราชบุรี ดูลิงค์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ...

ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์

แจ้งข่าวเตือนภัย / สถานการณ์โรค
Strong ไปกับ สคร.4 ตอน ตรวจเร็ว รักษาได้ ห่างไกลมะเร็งตับ ไฟล์แนบ ! 

28 กรกฎาคม 2560 -- สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี (สคร.4) ขอเชิญประชาชนร่วมรณรงค์สัปดาห์ตับอักเสบโลก ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2560 ภายใต้สโลแกน “ตรวจเร็ว รักษาได้ ห่างไกลมะเร็งตับ” หากตรวจพบเร็วจะเข้าสู่ระบบการรักษา และลดความเสี่ยงโรคตับแข็ง และมะเร็งตับ

อ่านต่อ | ดาวน์โหลดเอกสาร

Strong ไปกับสคร.4 ตอน 15 มิ.ย.ของทุกปี วันไข้เลือดออกอาเซียน (ประชารัฐร่วมใจปราบยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออก) ไฟล์แนบ ! 

14 มิถุนายน 2560 -- สคร.4 จ.สระบุรี ขอความร่วมมือประชาชนเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ขจัดภัยไข้เลือดออก โดยช่วยกันสำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบ้านอย่างต่อเนื่อง ซึ่งช่วงหน้าฝนเช่นนี้ เป็นช่วงฤดูกาลระบาดของโรคไข้เลือดออก โดยเน้นหลัก 3 เก็บ ได้แก่ 1. เก็บบ้านให้สะอาด 2. เก็บน้ำ ปิดฝาภาชนะให้มิดชิด 3. เก็บขยะ เศษภาชนะรอบบ้านและในชุมชน

อ่านต่อ | ดาวน์โหลดเอกสาร

Strong ไปกับ สคร.4 ตอน “สัญญาณเตือนโรคหลอดเลือดสมอง”

9 มิถุนายน 2560 -- สคร.4 จังหวัดสระบุรีย้ำ! โรคอัมพาตเป็นปัญหาสาธารณสุขระดับโลก พร้อมแนะปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรค เพื่อให้ประชาชนป้องกันตนเองได้

อ่านต่อ | ดาวน์โหลดเอกสาร

Strong ไปกับ สคร.4 ตอน “ประชารัฐร่วมใจกำจัดไข้มาลาเรีย” 25 เมษายน วันมาลาเรียโลก ไฟล์แนบ ! 

24 เมษายน 2560 -- สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี (สคร.4 จ.สระบุรี) เชิญชวนประชาชนร่วมรณรงค์ “วันมาลาเรียโลก” ซึ่งองค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้วันที่ 25 เมษายน ของทุกปี เป็นวันมาลาเรียโลก โดยในปี 2560 นี้ ได้กำหนดคำขวัญที่ใช้รณรงค์ว่า “End Malaria for Good : ประชารัฐร่วมใจกำจัดไข้มาลาเรีย”

อ่านต่อ | ดาวน์โหลดเอกสาร

Strong ไปกับ สคร.4 ตอน รวมพลัง ยุติ วัณโรค “รู้เร็ว รักษาหาย ไม่แพร่กระจาย” ไฟล์แนบ ! 

23 มีนาคม 2560 -- สคร.4 สระบุรี เชิญชวนประชาชนร่วมรณรงค์ “วันวัณโรคสากล” ปี 2560 ในหัวข้อ “รวมพลัง ยุติ วัณโรค” ทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขได้มีนโยบายเร่งดำเนินงานควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาวัณโรค โดยในปีนี้ตั้งเป้าตรวจคัดกรองและค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในผู้ต้องขังให้มากกว่า 284,000 คน จากเรือนจำทั่วประเทศ 143 แห่ง

อ่านต่อ | ดาวน์โหลดเอกสาร

Strong ไปกับ สคร.4 ตอน รู้ก่อน รู้ทัน ป้องกันโรคเมอร์ส  ไฟล์แนบ ! 

11 มีนาคม 2560 -- สคร.4 สระบุรี เตือนประชาชน โดยเฉพาะผู้ที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคเมอร์ส ได้แก่ ผู้ที่จะเดินทางไปยังประเทศที่มีระบาด และประเทศในแถบตะวันออกกลางโดยเฉพาะเด็ก ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง เช่น เบาหวาน ความดันฯ หัวใจ ฯลฯ ควรระมัดระวัง หมั่นดูแลตนเอง ล้างมือให้สะอาดหลังจากสัมผัสสิ่งของต่างๆ และสวมหน้ากากอนามัย

อ่านต่อ | ดาวน์โหลดเอกสาร

Strong ไปกับสคร.4 ตอน SEX รอบคอบตอบ OK เรื่องเท่ห์ๆ กับรักของเรา  ไฟล์แนบ ! 

13 กุมภาพันธ์ 2560 -- สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี ขอเชิญชวนประชาชนทุกคน โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่น ร่วมกันรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ช่วงเทศกาลวาเลนไทน์นี้ ภายใต้สโลแกน “SEX รอบคอบ ตอบ OK : เรื่องเท่ห์ๆ กับรักของเรา” เพื่อให้ทุกคนมีความสุขในช่วงเทศกาล และปลอดภัยจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

อ่านต่อ | ดาวน์โหลดเอกสาร

Strong ไปกับ สคร.4 ตอน ตรุษจีนนี้ เน้น “เลือก เลี่ยง ล้าง” ป้องกันไข้หวัดนก ไฟล์แนบ ! 

24 มกราคม 2560 -- สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี (สคร.4) มีความห่วงใยประชาชน ช่วงเทศกาลตรุษจีนที่จะถึงนี้ แนะเลือกซื้อเป็ด ไก่ ไข่ ที่สด สะอาด ควรปรุงให้สุกก่อนนำมารับประทาน ไม่นำสัตว์ปีกที่ป่วยหรือป่วยตายมาประกอบอาหารเด็ดขาด ที่สำคัญล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่ทุกครั้ง โดยเฉพาะหลังจากสัมผัสสัตว์ปีก เพื่อห่างไกลจากไข้หวัดนก

อ่านต่อ | ดาวน์โหลดเอกสาร

Strong ไปกับสคร.4 ตอน รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ผู้ป่วยโรคเรื้อนจะต้อง “ไร้พิการ ไร้ตีตรา พึ่งพาตนเองได้” ไฟล์แนบ ! 

17 มกราคม 2560 -- สคร.4 ขอเชิญพี่น้องประชาชน ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมีต่องานควบคุมโรคเรื้อน โดยร่วมรณรงค์สัปดาห์ราชประชาสมาสัย ปี 2560 ภายใต้คำขวัญ “ไร้พิการ ไร้ตีตรา พึ่งพาตนเองได้” เพื่อการค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ รักษาก่อนพิการ นำสู่การไร้ตีตราที่ยั่งยืน

อ่านต่อ | ดาวน์โหลดเอกสาร

Strong ไปกับสคร.4 ตอน ล้างมือ สวมหน้ากาก ยับยั้งไข้หวัดใหญ่  ไฟล์แนบ ! 

14 มกราคม 2560 -- พญ.นันทพร เมฆสวัสดิชัย ผอ.สคร.4 เตือนประชาชน ช่วงอากาศแปรปรวน เสี่ยงโรคไข้หวัดใหญ่ ป้องกันตนเองโดยล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อนรับประทานอาหาร หลังเข้าห้องน้ำ หลังสัมผัสสิ่งของต่างๆ และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกาย หากมีอาการหวัด ไอ จามควรสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง

อ่านต่อ | ดาวน์โหลดเอกสาร