Search


   ภาษาไทย   English (US)  
ระบบเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ รายงานผลตรวจวินิจฉัยวัณโรคทางห้องปฏิบัติการ ความรู้เรื่องโรค 11 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สื่อประชาสัมพันธ์ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ วารสารวิชาการ Estimates SM ระบบ DPIS ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ Management Cockpit ระบบศูนย์ปฏิบัติการ COGNOS ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน กรมควบคุมโรค ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนบุหรี่และสุรา ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
กรมควบคุมโรค
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ทรัพยากรสุขภาพ
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมควบคุมโรค สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ สำนักระบาดวิทยา สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ สคร.1 เชียงใหม่ สคร.2 พิษณุโลก สคร.3 นครสวรรค์ สคร.5 ราชบุรี ดูลิงค์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ...

ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์

แจ้งข่าวเตือนภัย / สถานการณ์โรค
Strong ไปกับสคร.4 ตอน มือเท้าปากเป็นโรคที่เสี่ยงและอันตราย ป้องกันได้โดยล้างมือบ่อยๆ และหมั่นทำความสะอาดของเล่นและของใช้ร่วมกัน ไฟล์แนบ ! 

23 กรกฎาคม 2559 -- สคร.4 จ.สระบุรี เตือนพ่อแม่ ครูและพี่เลี้ยงเด็ก ระวัง!! เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี เสี่ยงเป็นโรคมือเท้าปาก ป้องกันได้โดยหมั่นล้างมือด้วยน้ำและสบู่เป็นประจำทุกครั้งก่อนกินอาหาร หลังเข้าห้องน้ำ และหลังหยิบจับของเล่นหรือสัมผัสสิ่งสกปรก และหากพบเด็กป่วยเป็นโรคมือเท้าปากให้พิจารณาปิดโรงเรียนทันที เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ

อ่านต่อ | ดาวน์โหลดเอกสาร

Strong ไปกับสคร.4 ตอน 15 มิ.ย.ของทุกปี วันไข้เลือดออกอาเซียน (ประชารัฐร่วมใจ ขจัดภัยไข้เลือดออก)  ไฟล์แนบ ! 

14 มิถุนายน 2559 -- ในวันที่ 15 มิ.ย.ของทุกปีเป็นวันไข้เลือดออกอาเซียน (ASEAN Dengue Day) ข้อตกลงร่วมกันของการประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียน มีวัตถุประสงค์ให้ประชาคมอาเซียนป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยให้แต่ละประเทศดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและจริงจัง ในปี 2559 นี้ ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดงาน

อ่านต่อ | ดาวน์โหลดเอกสาร

Strong ไปกับสคร.4 ตอน เปิดเทอมนี้ ผู้ปกครอง ครู ระวังมือเท้าปาก เด็กต่ำกว่า 5 ปีเสี่ยง ไฟล์แนบ ! 

26 พฤษภาคม 2559 -- สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี (สคร.4) แนะพ่อแม่ผู้ปกครอง ครูและพี่เลี้ยงเด็ก ช่วงเปิดเทอม เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี อาจเสี่ยงเป็นโรคมือเท้าปาก ป้องกันได้โดยล้างมือด้วยน้ำและสบู่เป็นประจำทุกครั้งก่อนกินอาหาร หลังเข้าห้องน้ำ และหลังจับของเล่นหรือสัมผัสสิ่งสกปรก

อ่านต่อ | ดาวน์โหลดเอกสาร

Strong ไปกับ สคร.4 ตอน...เดินหน้ากำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายให้สิ้น เพชรฆาตร้ายนำโรคไข้เลือดออก ไฟล์แนบ ! 

26 มีนาคม 2559 -- สคร.4 จ.สระบุรี ลงพื้นที่รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านการป้องกันโรคไข้เลือดออกเชิงรุกตามนโยบาย 3 ก. (เก็บบ้าน เก็บขยะ เก็บน้ำ) 5 ส. (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย)

อ่านต่อ | ดาวน์โหลดเอกสาร

Strong ไปกับสคร.4 ตอน ร้อนนี้ระวังโรคอาหารเป็นพิษ เน้น “สุก สะอาด สุขาภิบาล สุขอนามัย”  ไฟล์แนบ ! 

21 มีนาคม 2559 -- สคร.4 จังหวัดสระบุรี แนะประชาชนควรเลือกวัตถุดิบในการปรุงอาหารที่สด สะอาด ปรุงสุกให้ร้อนอย่างทั่วถึง ใช้ช้อนกลางหากรับประทานร่วมกับผู้อื่น ไม่ควรรับประทานอาหารหลังจากปรุงเสร็จผ่านไปแล้วเกิน 2 ชั่วโมง และที่สำคัญล้างมือให้สะอาดก่อนปรุงอาหาร ก่อนรับประทานอาหาร และหลังเข้าห้องน้ำทุกครั้ง

อ่านต่อ | ดาวน์โหลดเอกสาร

Strong ไปกับ สคร.4 ตอน...กวาดล้างโปลิโอทั่วโลกให้หมดไปอย่างถาวร ลูกหลานรับวัคซีนครบทั้งฉีด หยอด อย่างปลอดภัยและฟรี... ไฟล์แนบ ! 

21 มีนาคม 2559 -- สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี (สคร.4) เชิญชวนพ่อแม่ผู้ปกครองนำลูกหลานที่มีอายุ 2 เดือน, 4 เดือน, 6 เดือน, 1 ปีครึ่ง, 4 ปี ไปรับวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดฉีด 1 เข็มร่วมกับหยอดวัคซีนชนิดใหม่ที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ลูกหลานปลอดภัยจากโรคโปลิโอ

อ่านต่อ | ดาวน์โหลดเอกสาร

“ปิดเทอมใหญ่ เด็กทุกวัย ปลอดภัยไม่จมน้ำ” ไฟล์แนบ ! 

14 มีนาคม 2559 -- สคร.4 จังหวัดสระบุรี เผยข้อมูลช่วงปิดภาคเรียน พบเด็กไทยอายุต่ำกว่า 15 ปี เสียชีวิตจากการจมน้ำมากกว่าช่วงอื่น พร้อมแนะมาตรการป้องกันเด็กจมน้ำ

อ่านต่อ | ดาวน์โหลดเอกสาร

Strong ไปกับ สคร.4 ตอน...ระวัง “ไข้หวัดใหญ่” ช่วงอากาศเปลี่ยน ไฟล์แนบ ! 

14 มีนาคม 2559 -- สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี (สคร.4) เตือนประชาชน ช่วงอากาศแปรปรวน เสี่ยงโรคไข้หวัดใหญ่ ป้องกันตนเองโดยให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย ได้แก่ สวมใส่เสื้อผ้า ห่มผ้าหนาๆ สวมถุงมือ ถุงเท้าในขณะที่นอนหลับ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรง หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด และหมั่นล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่

อ่านต่อ | ดาวน์โหลดเอกสาร

Strong ไปกับ สคร.4 ตอน “ตรุษจีนนี้ ระวังไข้หวัดนก และควันธูป เสี่ยงเป็นมะเร็ง” ไฟล์แนบ ! 

7 กุมภาพันธ์ 2559 -- สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี (สคร.4) แนะประชาชน ตรุษจีนนี้ เลือกซื้อเป็ด ไก่ ไข่ ที่สด สะอาด ปรุงให้สุกก่อนนำมารับประทาน ไม่นำสัตว์ปีกที่ป่วยหรือป่วยตายมาประกอบอาหารเด็ดขาด และล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่ทุกครั้ง โดยเฉพาะหลังจากสัมผัสสัตว์ปีก เพื่อห่างไกลจากไข้หวัดนก

อ่านต่อ | ดาวน์โหลดเอกสาร

สื่อการป้องกันโรคไข้เลือดออก

27 มกราคม 2559 -- สื่อการป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยกลุ่มสื่อสารฯ สคร.4 จังหวัดสระบุรี

อ่านต่อ | ดาวน์โหลดเอกสาร