Search


   ภาษาไทย   English (US)  
ระบบเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ รายงานผลตรวจวินิจฉัยวัณโรคทางห้องปฏิบัติการ ความรู้เรื่องโรค 11 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สื่อประชาสัมพันธ์ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ วารสารวิชาการ Estimates SM ระบบ DPIS ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ Management Cockpit ระบบศูนย์ปฏิบัติการ COGNOS ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน กรมควบคุมโรค ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนบุหรี่และสุรา ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
กรมควบคุมโรค
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ทรัพยากรสุขภาพ
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมควบคุมโรค สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ สำนักระบาดวิทยา สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ สคร.1 เชียงใหม่ สคร.2 พิษณุโลก สคร.3 นครสวรรค์ สคร.5 ราชบุรี ดูลิงค์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ...

ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์

ข่าวสาร / ประกาศ / ประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติมเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ไฟล์แนบ !  new !

22 สิงหาคม 2560 -- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติมเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

อ่านต่อ | ดาวน์โหลดเอกสาร

งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 60 ไฟล์แนบ !  new !

21 สิงหาคม 2560 -- งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 60

อ่านต่อ | ดาวน์โหลดเอกสาร

งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 60 ไฟล์แนบ !  new !

21 สิงหาคม 2560 -- งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 60

อ่านต่อ | ดาวน์โหลดเอกสาร

งบทดลองประจำเดือนมกราคม 60 ไฟล์แนบ !  new !

21 สิงหาคม 2560 -- งบทดลองประจำเดือนมกราคม 60

อ่านต่อ | ดาวน์โหลดเอกสาร

งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 59 ไฟล์แนบ !  new !

21 สิงหาคม 2560 -- งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 59

อ่านต่อ | ดาวน์โหลดเอกสาร

งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 59 ไฟล์แนบ !  new !

21 สิงหาคม 2560 -- งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 59

อ่านต่อ | ดาวน์โหลดเอกสาร

งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 59 ไฟล์แนบ !  new !

21 สิงหาคม 2560 -- งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 59

อ่านต่อ | ดาวน์โหลดเอกสาร

งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 60 ไฟล์แนบ !  new !

21 สิงหาคม 2560 -- งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 60

อ่านต่อ | ดาวน์โหลดเอกสาร

งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2560 ไฟล์แนบ ! 

31 กรกฎาคม 2560 -- งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2560

อ่านต่อ | ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติมเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร ไฟล์แนบ ! 

25 กรกฎาคม 2560 -- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติมเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร

อ่านต่อ | ดาวน์โหลดเอกสาร