การสวมหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธี

โดย ศุภรดา มณฑาทิพย์

2 มิถุนายน 2560 -- สวมหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธี ป้องกันโรคติดต่อทางเดินหายใจ