Search


   ภาษาไทย   English (US)  
ระบบเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ รายงานผลตรวจวินิจฉัยวัณโรคทางห้องปฏิบัติการ ความรู้เรื่องโรค 11 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สื่อประชาสัมพันธ์ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ วารสารวิชาการ Estimates SM ระบบ DPIS ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ Management Cockpit ระบบศูนย์ปฏิบัติการ COGNOS ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน กรมควบคุมโรค ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนบุหรี่และสุรา ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
กรมควบคุมโรค
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ทรัพยากรสุขภาพ
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมควบคุมโรค สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ สำนักระบาดวิทยา สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ สคร.1 เชียงใหม่ สคร.2 พิษณุโลก สคร.3 นครสวรรค์ สคร.5 ราชบุรี ดูลิงค์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ...

ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์

ข่าวสาร / ประกาศ / ประชาสัมพันธ์

Strong ไปกับสคร.4 ตอน SEX รอบคอบตอบ OK เรื่องเท่ห์ๆ กับรักของเรา

โดย ศุภรดา มณฑาทิพย์ กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

13 กุมภาพันธ์ 2560 -- เทศกาลวันแห่งความรัก 14 กุมภาพันธ์ หรือ Valentine’s day เป็นอีกหนึ่งเทศกาลที่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าคนไทยเราให้ความสำคัญ โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นที่นิยมมอบสิ่งของแทนใจให้กับคนรักของตน นี่เป็นมุมมองที่ดูสดใสและสวยงาม แต่ในอีกมุมหนึ่ง วันวาเลนไทน์ ก็จะเป็นที่รู้จักกันในนาม วันเสียสาว นั่นเอง ถือว่าเป็นเรื่องจริงที่ดูน่ากลัวไม่น้อย สาเหตุหนึ่งเป็นเพราะความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรือ ค่านิยมที่พบเห็นมาอย่างผิดๆ จึงทำให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมามากมาย เช่น การท้องก่อนวัยอันควร ปัญหาการทำแท้ง รวมถึงปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี ขอเชิญชวนประชาชนทุกคน โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่น ร่วมกันรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ช่วงเทศกาลวาเลนไทน์นี้ ภายใต้สโลแกน “SEX รอบคอบ ตอบ OK : เรื่องเท่ห์ๆ กับรักของเรา” เพื่อให้ทุกคนมีความสุขในช่วงเทศกาล และปลอดภัยจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ พญ.นันทพร เมฆสวัสดิชัย ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี (สคร.4) กล่าวว่า โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เกิดจากการติดต่อโดยการมีเพศสัมพันธ์กับผู้ที่เป็นโรคหรือผู้ติดเชื้อ ไม่ว่าจะเป็นการร่วมเพศทางช่องคลอด ทางปาก หรือทางทวารหนัก ทั้งนี้สถานการณ์โรคติดต่อ ทางเพศสัมพันธ์ในปัจจุบันยังคงเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญและมีแนวโน้มอัตราป่วยที่เพิ่มขึ้น อาจเป็นสัญญาณที่บ่งชี้ถึง การมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญให้เกิดการติดเชื้อเอชไอวีได้ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จำแนกได้ 5 โรคหลัก ได้แก่ โรคหนองใน ซิฟิลิส แผลริมอ่อน (มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น) หนองในเทียม กามโรคของต่อมและท่อน้ำเหลือง(มีแนวโน้มลดลง) ซึ่งในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 – 2559 พบว่าอัตราการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เพิ่มขึ้นจาก 20.43 เป็น 25.74 ต่อประชากรแสนคน โดยกลุ่มประชากรที่พบโรคหนองใน และซิฟิลิสมากที่สุด อยู่ในช่วงอายุ 15-24 ปี รองลงมาช่วงอายุ 25-34 ปี ซึ่งเป็นช่วงวัยเรียนและวัยเจริญพันธุ์ และมีรายงานว่า ผู้ป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มีโอกาสติดเชื้อเอชไอวีจากการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัยมากกว่าบุคคลทั่วไป 5-9 เท่า นอกจากนั้นยังพบว่า ผู้ป่วยโรคซิฟิลิสแต่กำเนิด (เด็กแรกเกิดถึง 2 ปี) มีแนวโน้มสูงขึ้นทุกๆ ปีเช่นกัน โดยข้อมูลล่าสุดในปี 2558 พบผู้ป่วยมากถึง 91 ราย ซึ่งทารกที่ป่วยส่วนหนึ่งเป็นทารกที่เกิดจากหญิงตั้งครรภ์ที่ไม่ได้ฝากครรภ์ จึงไม่ได้รับการตรวจคัดกรองหาเชื้อซิฟิลิส หรือบางรายรับการฝากครรภ์แล้วไม่มีการติดตามผลเลือดกรณีติดเชื้อจึงไม่ได้รับการรักษา จึงตรวจพบเมื่อเข้ารับบริการคลอดในสถานพยาบาลกรมควบคุมโรค ตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันให้ประชาชนปลอดภัยจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ดังกล่าวจึงร่วมกับภาคีเครือข่ายเร่งดำเนินมาตรการมุ่งยุติการแพร่ระบาดของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ตามยุทธศาสตร์ป้องกันและ ควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แห่งชาติพ.ศ. 2560 -2564 โดยเทศกาลวันแห่งความรัก 14 กุมภาพันธ์นี้ สคร.4 ร่วมกับสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย (องค์กรสาธารณประโยชน์ที่ทำงานด้านความหลากหลายทางเพศ) และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี จัดงานรณรงค์ป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี การป้องกันยาเสพติด และการป้องกันการตั้งครรภ์ในเยาวชน ภายใต้ชื่องาน “รักเมื่อพร้อม วัยรุ่นไทยใส่ใจสุขภาพ” ณ ลานกิจกรรมชั้น 4 โรงภาพยนตร์เอสพลานาด สาขาแคราย อ.เมือง จ.นนทบุรี มีการแสดงชุดนิทรรศการให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในการป้องกันโรคดังกล่าว รวมถึงการใช้ถุงยางอนามัยที่ถูกวิธี ตอบข้อซักถามโดยนักวิชาการด้านการป้องกันควบคุมโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ พญ.นันทพร กล่าวต่อว่า จากสถานการณ์ดังกล่าวจะเห็นว่า ปัญหาของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ส่วนใหญ่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกัน ดังนั้นการป้องกันที่ปลอดภัยสามารถป้องกันได้ทั้งโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคเอดส์ และยังสามารถป้องกันการตั้งครรภ์ได้อีกด้วยคือ การสวมถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ โดยเลือกใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกวิธี ได้แก่ 1.เลือกถูกไซส์ : เนื่องจากถุงยางอนามัยมีหลายขนาด จึงควรเลือกขนาดที่เหมาะสม ถ้าเล็กหรือใหญ่เกินไป อาจทำให้เกิดการฉีกขาดหรือเลื่อนหลุดได้ 2.ใช้ถูกสเต็ป : เริ่มตั้งแต่ฉีกซองต้องระวังอย่าให้เล็บสะกิดถุงยาง จากนั้นบีบปลายถุงยางไล่ลมก่อนเสมอ หากมีฟองอากาศที่ปลายถุงยาง จะทำให้ฉีกขาดขณะมีเพศสัมพันธ์ สวมถุงยางขณะที่อวัยวะเพศแข็งตัว โดยบีบปลายถุงยางขณะสวมแล้วรูดให้สุดโคน เมื่อเสร็จกิจ ให้รีบถอดถุงยางออกขณะที่อวัยวะเพศแข็งตัวอยู่ โดยใช้นิ้วสอดเข้าไปในขอบถุงยาง หรือใช้ทิชชูหุ้มห่อแล้วรูดออกและทิ้งในถังขยะที่มิดชิด 3.เก็บถูกวิธี : ไม่ควรเก็บถุงยางในที่มีความชื้นสูง ในที่ร้อน เพราะความร้อนจะทำให้ถุงยางเสื่อมคุณภาพ ไม่เก็บในลักษณะที่ไม่เหมาะสม เช่น กระเป๋าสตางค์ หรือกระเป๋ากางเกงด้านหลัง เพราะจะเกิดการกดทับหักงอ ทำให้ฉีกขาดได้ง่าย เก็บในที่หยิบสะดวก และหยิบใช้ได้ง่าย 4.ดูสักนิด..คิดก่อนซื้อ : ดูวันผลิต หรือวันหมดอายุ ซึ่งอายุการใช้งานนับจากวันผลิตไม่เกิน 5 ปี ควรเลือกซื้อถุงยางที่ห่อหุ้มมิดชิด ไม่มีรอยฉีกขาด และดูการเก็บว่า อยู่ในที่แห้ง เย็น ไม่ถูกแสงแดดหรือไม่ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน่วยงานสาธารณสุขใกล้บ้านหรือโทรสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422… กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ Facebook : https://www.facebook.com/ dpc4saraburi

ดาวน์โหลด