Search


   ภาษาไทย   English (US)  
ระบบเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ รายงานผลตรวจวินิจฉัยวัณโรคทางห้องปฏิบัติการ ความรู้เรื่องโรค ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สื่อประชาสัมพันธ์ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ วารสารวิชาการ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ Estimates SM ระบบ DPIS ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ Management Cockpit ระบบศูนย์ปฏิบัติการ COGNOS ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน กรมควบคุมโรค ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนบุหรี่และสุรา ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
กรมควบคุมโรค
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ทรัพยากรสุขภาพ
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ Health Data Center (HDC) eHealth Thailand กระทรวงสาธารณสุข กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมควบคุมโรค สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ สำนักระบาดวิทยา สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ สคร.1 เชียงใหม่ สคร.2 พิษณุโลก สคร.3 นครสวรรค์ สคร.5 ราชบุรี ดูลิงค์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ...

ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์

ข่าวสาร

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเพื่อทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่1/2561 ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์

16 กรกฎาคม 2561 -- ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเพื่อทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่1/2561 ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์

อ่านต่อ | ดูทั้งหมด


ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเพื่อทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่1/2561 ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข และตำแหน่งนายช่างเทคนิค

16 กรกฎาคม 2561 -- ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเพื่อทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่1/2561 ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข และตำแหน่งนายช่างเทคนิค

อ่านต่อ | ดูทั้งหมด


รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2561 ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขและตำแหน่งนายช่างเทคนิค

20 มิถุนายน 2561 -- รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2561 ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขและตำแหน่งนายช่างเทคนิค

อ่านต่อ | ดูทั้งหมด

แจ้งข่าวเตือนภัย

Strong ไปกับสคร.4 ตอน หน้าฝนนี้ ระวังเห็ดพิษ กินเข้าไป อาจถึงตาย!!

18 มิถุนายน 2561 -- สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี (สคร.4 จ.สระบุรี) เตือนประชาชนเนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝน ควรระมัดระวังในการเลือกรับประทานเห็ด เห็ดมีทั้งที่รับประทานได้ และรับประทานไม่ได้ (เห็ดพิษ) ซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกับเห็ดที่รับประทานได้ ทำให้ประชาชนหลายคนเข้าใจผิด นำเห็ดพิษมาปรุงอาหารรับประทาน จนเกิดโรคอาหารเป็นพิษ และบางรายอาจถึงแก่ชีวิต จึงขอย้ำเตือนประชาชนควรรับประทานเฉพาะเห็ดที่รู้จักจริงๆ เท่านั้น เห็ดที่ไม่แน่ใจไม่ควรรับประทานเด็ดขาด

อ่านต่อ | ดูทั้งหมด


Strong ไปกับ สคร.4 ตอน ฝนตกน้ำขัง ระวังโรคไข้เลือดออก

14 มิถุนายน 2561 -- สคร.4 จ.สระบุรี ขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันสำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบ้านอย่างต่อเนื่อง สภาพอากาศที่มีฝนตกในหลายพื้นที่ ทำให้มีน้ำขังในภาชนะ จึงเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลาย ขอให้ประชาชนใช้มาตรการ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค

อ่านต่อ | ดูทั้งหมด


Strong ไปกับ สคร.4 ตอน ร้านอาหาร โต๊ะจีน ค่ายลูกเสือ โรงแรม สถานประกอบกิจการ เตรียมไว้ไม่ป่วย “โรคอาหารเป็นพิษ”

24 กุมภาพันธ์ 2561 -- สคร.4 สระบุรี แนะประชาชนควรเลือกวัตถุดิบในการปรุงอาหารที่สด สะอาด ปรุงสุกให้ร้อนอย่างทั่วถึง ใช้ช้อนกลางทุกครั้งเมื่อรับประทานร่วมกับผู้อื่นรวมทั้งคนในครอบครัว หากเป็นอาหารกล่องควรเลือกร้านที่สะอาด ไม่มีแมลงวันตอม ไม่รับประทานอาหารหลังปรุงเสร็จผ่านไปแล้วเกิน 2 ชั่วโมง และที่สำคัญล้างมือให้สะอาด

อ่านต่อ | ดูทั้งหมด

ภาพกิจกรรม  กิจกรรมทั้งหมด

ประชุมราชการติดตามการดำเนินงานสื่อสารฯ

15 มีนาคม 2561 -- วันที่ 15 มีนาคม 2561 กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี นำโดย นางสาวภาวิณี มนตรี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ และคณะ จัดการประชุมราชการชี้แจงการดำเนินงานเครือข่ายสื่อสารความเสี่ยงภาครัฐ เอกชน และติดตามการดำเนินงานด้านการสื่อสารความเสี่ยง เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ(รุ่นที่ 1) โดยมีวัตุประสงค์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินงานสื่อสารความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงาน และเพิ่มช่องทางการดำเนินงานแบบบูรณาการร่วมกัน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบงานสื่อสารประชาสัมพันธ์ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน สื่อชน ในจังหวัดสระบุรีและลพบุรี การประชุมครั้งนี้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมทานตะวัน ศูนย์อบรมกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

ดูทั้งหมด

รณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ำ 2561

26 กุมภาพันธ์ 2561 -- วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ พร้อมด้วย กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่าย สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา และ โรงเรียนศิริเสนา จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ำ ประจำปี 2561 เพื่อสร้างความตระหนักให้คณะครูและนักเรียน ทราบถึงภัยอันตรายจากการจมน้ำช่วงปิดภาคเรียนและสามารถป้องกันตนเองได้ โดยจัดให้มีกิจกรรมดังต่อไป การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์การจมน้ำและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง การจัดนิทรรศการให้ความรู้ การฝึกปฏิบัติทักษะ “ตะโกน โยน ยื่น” ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 คณะครูอาจารย์ผู้ดูแลเด็ก โรงเรียนศิริเสนา กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้น ณ โรงเรียนศิริเสนา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ดูทั้งหมด

กิจกรรมรณรงค์วันวาเลนไทน์ 2561

15 กุมภาพันธ์ 2561 -- วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 นางสาวภาวิณี มนตรี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ นายบุญเรือง สมดี พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ พร้อมด้วย คณะเจ้าหน้าที่กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ และ กลุ่มพัฒนาวิชาการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี (สคร.4 จังหวัดสระบุรี) ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี NGO หน่วยงานภาครัฐ/เอกชนในพื้นที่ และศูนย์การค้าเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ภายใต้ Theme “SEX รอบคอบ ตอบ OK เรื่องเท่ห์ๆกับรักของเรา”เนื่องในวันวาเลนไทน์ ในการนี้ สคร.4 จังหวัดสระบุรี จัดให้มีนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ รวมถึงโรคติดต่ออื่นๆ ได้แก่ โรคพิษสุนัขบ้า โรคไข้เลือดออก ประเมินความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เล่นเกมส์ตอบคำถามยุค 4.0 โดยการแสกน QR Code สนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์ และ ถุงยางอนามัย (พร้อมให้คำแนะนำถึงวิธีการเลือกซื้อและใช้อย่างถูกวิธี) โดยเวลา 16.00 น. นายภาณุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจัดหวัดนนทบุรี เดินทางมาเป็นประธานเปิดงานและร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ลานกิจกรรม ศูนย์การค้า

ดูทั้งหมด