บุคลากร กลุ่มบริหารทั่วไป
 
นางสาวนิภา วรรณพิณ
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป
 
นางสาววราภรณ์ กลิ่นสุคนธ์
งานการเงินและบัญชี
นางนลินรัตน์ ทองคำซุ่ย
งานธุรการ
นางสาวนวพร กรอบทอง
งานการเจ้าหน้าที่
นายปรมัตถ์ สุหาพันธุ์
งานพัสดุและยานพาหนะ
บทบาทหน้าที่

1.ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนาแนวทางและรูปแบบของงานบริหาร
2.ดำเนินการเกี่ยวกับงานธุรการ งานพัสดุและยานพาหนะ งานการเงินและบัญชี งานการเจ้าหน้าที่ รวมทั้งสนับสนุนการดำเนินงานอื่นๆ ของสำนักงาน

กิจกรรม/ข่าวสาร

สรุปวาระการประชุม

รายงานสรุปวาระการประชุม วันที่ ๒ พ.ค. ๖๐

เอกสารดาวน์โหลด

ข้อมูลบุคลากร สคร.2 สระบุรี

ข้อมูลบุคลากร สคร.2 สระบุรี ข้อมูลชื่อ-ตำแหน่งของบุคลากรในกลุ่ม/งาน

เอกสารดาวน์โหลด


P: ,

E:

H: จันทร์ - ศุกร์: 08:30 น. - 16:30 น.