Search


   ภาษาไทย   English (US)  
ระบบเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ รายงานผลตรวจวินิจฉัยวัณโรคทางห้องปฏิบัติการ ความรู้เรื่องโรค ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สื่อประชาสัมพันธ์ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ วารสารวิชาการ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ Estimates SM ระบบ DPIS ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ Management Cockpit ระบบศูนย์ปฏิบัติการ COGNOS ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน กรมควบคุมโรค ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนบุหรี่และสุรา ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
กรมควบคุมโรค
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ทรัพยากรสุขภาพ
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ Health Data Center (HDC) eHealth Thailand กระทรวงสาธารณสุข กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมควบคุมโรค สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ สำนักระบาดวิทยา สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ สคร.1 เชียงใหม่ สคร.2 พิษณุโลก สคร.3 นครสวรรค์ สคร.5 ราชบุรี ดูลิงค์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ...

ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์

แจ้งข่าวเตือนภัย / สถานการณ์โรค
Strong ไปกับสคร.4 ตอน หน้าฝนนี้ ระวังเห็ดพิษ กินเข้าไป อาจถึงตาย!! ไฟล์แนบ !  new !

18 มิถุนายน 2561 -- สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี (สคร.4 จ.สระบุรี) เตือนประชาชนเนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝน ควรระมัดระวังในการเลือกรับประทานเห็ด เห็ดมีทั้งที่รับประทานได้ และรับประทานไม่ได้ (เห็ดพิษ) ซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกับเห็ดที่รับประทานได้ ทำให้ประชาชนหลายคนเข้าใจผิด นำเห็ดพิษมาปรุงอาหารรับประทาน จนเกิดโรคอาหารเป็นพิษ และบางรายอาจถึงแก่ชีวิต จึงขอย้ำเตือนประชาชนควรรับประทานเฉพาะเห็ดที่รู้จักจริงๆ เท่านั้น เห็ดที่ไม่แน่ใจไม่ควรรับประทานเด็ดขาด

อ่านต่อ | ดาวน์โหลดเอกสาร

Strong ไปกับ สคร.4 ตอน ฝนตกน้ำขัง ระวังโรคไข้เลือดออก  ไฟล์แนบ !  new !

14 มิถุนายน 2561 -- สคร.4 จ.สระบุรี ขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันสำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบ้านอย่างต่อเนื่อง สภาพอากาศที่มีฝนตกในหลายพื้นที่ ทำให้มีน้ำขังในภาชนะ จึงเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลาย ขอให้ประชาชนใช้มาตรการ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค

อ่านต่อ | ดาวน์โหลดเอกสาร

Strong ไปกับ สคร.4 ตอน ร้านอาหาร โต๊ะจีน ค่ายลูกเสือ โรงแรม สถานประกอบกิจการ เตรียมไว้ไม่ป่วย “โรคอาหารเป็นพิษ” ไฟล์แนบ ! 

24 กุมภาพันธ์ 2561 -- สคร.4 สระบุรี แนะประชาชนควรเลือกวัตถุดิบในการปรุงอาหารที่สด สะอาด ปรุงสุกให้ร้อนอย่างทั่วถึง ใช้ช้อนกลางทุกครั้งเมื่อรับประทานร่วมกับผู้อื่นรวมทั้งคนในครอบครัว หากเป็นอาหารกล่องควรเลือกร้านที่สะอาด ไม่มีแมลงวันตอม ไม่รับประทานอาหารหลังปรุงเสร็จผ่านไปแล้วเกิน 2 ชั่วโมง และที่สำคัญล้างมือให้สะอาด

อ่านต่อ | ดาวน์โหลดเอกสาร

Strong ไปกับสคร.4 ตอน “เด็ก ผู้สูงอายุ เสี่ยง!!! ปอดบวม ภัยเงียบใกล้ตัว” ไฟล์แนบ ! 

13 มกราคม 2561 -- สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี (สคร.4 จ.สระบุรี) เตือนประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ผู้ป่วยโรคเรื้อรังและผู้สูงอายุ ช่วงอากาศเปลี่ยนอาจป่วยด้วย “โรคปอดบวม” ซึ่งโรคนี้อันตรายถึงขั้นเสียชีวิต

อ่านต่อ | ดาวน์โหลดเอกสาร

Strong ไปกับสคร.4 ตอน โรคมือเท้าปาก ป้องกันได้โดยล้างมือบ่อยๆ และหมั่นทำความสะอาดของเล่นและของใช้ร่วมกัน ไฟล์แนบ ! 

1 ธันวาคม 2560 -- สคร.4 สระบุรี เตือนพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูและพี่เลี้ยงเด็ก ระวัง!! เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี เสี่ยงเป็นโรคมือเท้าปาก ป้องกันได้โดยหมั่นล้างมือด้วยน้ำและสบู่เป็นประจำทุกครั้งก่อนกินอาหาร หลังเข้าห้องน้ำ และหลังหยิบจับของเล่นหรือสัมผัสสิ่งสกปรก และหากพบเด็กป่วยเป็นโรคมือเท้าปากให้ดำเนินการตามแนวทางการป้องกันการแพร่เชื้อ

อ่านต่อ | ดาวน์โหลดเอกสาร

ตอน ปิดเทอมอย่างสุขใจระวังภัยเด็กจมน้ำ ไฟล์แนบ ! 

17 ตุลาคม 2560 -- สคร.4 จังหวัดสระบุรี เตือนภัย ช่วงปิดเทอมเดือนตุลาคมนี้ผู้ปกครองควรดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิด เนื่องจากเป็นช่วงที่มีเสียชีวิตจากการจมน้ำมากกว่าเดือนอื่น ประกอบกับสถานการณ์ปัจจุบันในบางพื้นทีเขตสุขภาพที่ 4 อยู่ในภาวะน้ำหลากและน้ำท่วมขัง จึงขอแนะนำผู้ปกครองเด็กห้ามนำเด็กลงเล่นน้ำโดยเด็ดขาด

อ่านต่อ | ดาวน์โหลดเอกสาร

Strong ไปกับ สคร.4 ตอน “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า” ไฟล์แนบ ! 

27 กันยายน 2560 -- สคร.4 เชิญชวนประชาชนร่วมรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยจัดให้มีการรณรงค์ทุกปี ซึ่งกำหนดให้วันที่ 28 กันยายนของทุกปี เป็นวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกวัตถุประสงค์เพื่อไม่ให้มีผู้เสียชีวิตจากโรคนี้ ตามข้อตกลงทุกประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียนจะต้องกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปภายใน ปี 2563

อ่านต่อ | ดาวน์โหลดเอกสาร

Strong ไปกับสคร.4 ตอน “ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด” ป้องกันไข้หวัดใหญ่  ไฟล์แนบ ! 

26 กันยายน 2560 -- สคร.4 เตือนประชาชน เสี่ยงโรคไข้หวัดใหญ่ ป้องกันตนเองโดยล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อนรับประทานอาหาร หลังเข้าห้องน้ำ หลังสัมผัสสิ่งของต่างๆ และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกาย หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่ที่มีผู้คนหนาแน่น หากมีอาการหวัด ไอ จาม หรือต้องไปอยู่ในที่สาธารณะ ควรสวมหน้ากากอนามัย

อ่านต่อ | ดาวน์โหลดเอกสาร

Strong ไปกับ สคร.4 ตอน หญิงตั้งครรภ์ หาก “ติดเชื้อไวรัสซิกา” เสี่ยง “ทารกสมองเล็ก”  ไฟล์แนบ ! 

3 กันยายน 2560 -- สคร.4 จ.สระบุรี เตือนประชาชนระมัดระวังยุงลายกัด เนื่องจากมีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูฝน นอกจากจะเป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกแล้ว ยังเป็นพาหะนำ โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย อีกด้วย หญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อไวรัสซิกาอาจทําให้ทารกมีศีรษะเล็กแต่กำเนิด หรือมีภาวะแทรกซ้อนทางระบบประสาท

อ่านต่อ | ดาวน์โหลดเอกสาร

Strong ไปกับ สคร.4 ตอน ตรวจเร็ว รักษาได้ ห่างไกลมะเร็งตับ ไฟล์แนบ ! 

28 กรกฎาคม 2560 -- สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี (สคร.4) ขอเชิญประชาชนร่วมรณรงค์สัปดาห์ตับอักเสบโลก ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2560 ภายใต้สโลแกน “ตรวจเร็ว รักษาได้ ห่างไกลมะเร็งตับ” หากตรวจพบเร็วจะเข้าสู่ระบบการรักษา และลดความเสี่ยงโรคตับแข็ง และมะเร็งตับ

อ่านต่อ | ดาวน์โหลดเอกสาร