Search


   ภาษาไทย   English (US)  
ระบบเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ รายงานผลตรวจวินิจฉัยวัณโรคทางห้องปฏิบัติการ ความรู้เรื่องโรค ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สื่อประชาสัมพันธ์ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ วารสารวิชาการ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ Estimates SM ระบบ DPIS ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ Management Cockpit ระบบศูนย์ปฏิบัติการ COGNOS ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน กรมควบคุมโรค ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนบุหรี่และสุรา ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
กรมควบคุมโรค
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ทรัพยากรสุขภาพ
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ Health Data Center (HDC) eHealth Thailand กระทรวงสาธารณสุข กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมควบคุมโรค สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ สำนักระบาดวิทยา สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ สคร.1 เชียงใหม่ สคร.2 พิษณุโลก สคร.3 นครสวรรค์ สคร.5 ราชบุรี ดูลิงค์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ...

ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์

ข่าวสาร / ประกาศ / ประชาสัมพันธ์
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2561 ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขและตำแหน่งนายช่างเทคนิค ไฟล์แนบ !  new !

20 มิถุนายน 2561 -- รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2561 ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขและตำแหน่งนายช่างเทคนิค

อ่านต่อ | ดาวน์โหลดเอกสาร

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2561 ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ไฟล์แนบ !  new !

20 มิถุนายน 2561 -- รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2561 ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์

อ่านต่อ | ดาวน์โหลดเอกสาร

งบทองลองประจำเดือนพฤษภาคม 2561 ไฟล์แนบ !  new !

12 มิถุนายน 2561 -- งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2561

อ่านต่อ | ดาวน์โหลดเอกสาร

งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2561 ไฟล์แนบ ! 

10 เมษายน 2561 -- งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2561

อ่านต่อ | ดาวน์โหลดเอกสาร

รับย้าย-รับโอนข้าราชการตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ ไฟล์แนบ ! 

5 เมษายน 2561 -- รับย้าย-รับโอนข้าราชการตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ

อ่านต่อ | ดาวน์โหลดเอกสาร

งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ไฟล์แนบ ! 

8 มีนาคม 2561 -- งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561

อ่านต่อ | ดาวน์โหลดเอกสาร

งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2561 ไฟล์แนบ ! 

16 กุมภาพันธ์ 2561 -- งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2561

อ่านต่อ | ดาวน์โหลดเอกสาร

งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2560 ไฟล์แนบ ! 

16 มกราคม 2561 -- งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2560

อ่านต่อ | ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับย้าย-รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ไฟล์แนบ ! 

10 มกราคม 2561 -- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับย้าย-รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

อ่านต่อ | ดาวน์โหลดเอกสาร

รับย้าย-รับโอนข้าราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงานหรือชำนาญงาน ไฟล์แนบ ! 

18 ธันวาคม 2560 -- รับย้าย-รับโอนข้าราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงานหรือชำนาญงาน

อ่านต่อ | ดาวน์โหลดเอกสาร