กิจกรรมรณรงค์วันวาเลนไทน์ 2561

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 นางสาวภาวิณี มนตรี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ นายบุญเรือง สมดี พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ พร้อมด้วย คณะเจ้าหน้าที่กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ และ กลุ่มพัฒนาวิชาการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี (สคร.4 จังหวัดสระบุรี) ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี NGO หน่วยงานภาครัฐ/เอกชนในพื้นที่ และศูนย์การค้าเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ภายใต้ Theme “SEX รอบคอบ ตอบ OK เรื่องเท่ห์ๆกับรักของเรา”เนื่องในวันวาเลนไทน์ ในการนี้ สคร.4 จังหวัดสระบุรี จัดให้มีนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ รวมถึงโรคติดต่ออื่นๆ ได้แก่ โรคพิษสุนัขบ้า โรคไข้เลือดออก ประเมินความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เล่นเกมส์ตอบคำถามยุค 4.0 โดยการแสกน QR Code สนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์ และ ถุงยางอนามัย (พร้อมให้คำแนะนำถึงวิธีการเลือกซื้อและใช้อย่างถูกวิธี) โดยเวลา 16.00 น. นายภาณุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจัดหวัดนนทบุรี เดินทางมาเป็นประธานเปิดงานและร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ลานกิจกรรม ศูนย์การค้า