วิดีทัศน์การรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดย สสจ.สระบุรี

โดย ศุภรดา มณฑาทิพย์

23 พฤศจิกายน 2560 -- ความรู้เรื่องการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า