Search


   ภาษาไทย   English (US)  
ระบบเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ รายงานผลตรวจวินิจฉัยวัณโรคทางห้องปฏิบัติการ ความรู้เรื่องโรค ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สื่อประชาสัมพันธ์ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ วารสารวิชาการ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ Estimates SM ระบบ DPIS ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ Management Cockpit ระบบศูนย์ปฏิบัติการ COGNOS ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน กรมควบคุมโรค ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนบุหรี่และสุรา ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
กรมควบคุมโรค
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ทรัพยากรสุขภาพ
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ Health Data Center (HDC) eHealth Thailand กระทรวงสาธารณสุข กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมควบคุมโรค สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ สำนักระบาดวิทยา สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ สคร.1 เชียงใหม่ สคร.2 พิษณุโลก สคร.3 นครสวรรค์ สคร.5 ราชบุรี ดูลิงค์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ...

ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์

ข่าวสาร / ประกาศ / ประชาสัมพันธ์

Strong ไปกับ สคร.4 ตอน ร้านอาหาร โต๊ะจีน ค่ายลูกเสือ โรงแรม สถานประกอบกิจการ เตรียมไว้ไม่ป่วย “โรคอาหารเป็นพิษ”

โดย ศุภรดา มณฑาทิพย์

24 กุมภาพันธ์ 2561 -- สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี แนะประชาชนควรเลือกวัตถุดิบในการปรุงอาหารที่สด สะอาด ปรุงสุกให้ร้อนอย่างทั่วถึง ใช้ช้อนกลางทุกครั้งเมื่อรับประทานร่วมกับผู้อื่นรวมทั้งคนในครอบครัว หากเป็นอาหารกล่องควรเลือกร้านที่สะอาด ไม่มีแมลงวันตอม ไม่รับประทานอาหารหลังปรุงเสร็จผ่านไปแล้วเกิน 2 ชั่วโมง และที่สำคัญล้างมือให้สะอาดก่อนปรุงอาหาร ก่อนรับประทานอาหาร และหลังเข้าห้องน้ำทุกครั้ง

ข้อมูลจากสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 1 มกราคม – 20 กุมภาพันธ์ 2561 ประเทศไทยพบผู้ป่วยด้วยโรคอาหารเป็นพิษ จำนวน 19,027 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 28.90 ต่อประชากรแสนคน สำหรับสถานการณ์ผู้ป่วยโรคอาหารเป็นพิษในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี (สคร.4) ทั้ง 8 จังหวัด พบผู้ป่วยจำนวน 1,382 ราย จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงที่สุดคือ จังหวัดนนทบุรี รองลงมา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นครนายก ปทุมธานี อ่างทอง สระบุรี สิงห์บุรี และจังหวัดลพบุรี (47.22, 33.24, 28.24, 23.94, 22.28, 15.97, 9.00, และ 3.17 ต่อประชากรแสนคน ตามลำดับ)

โรคอาหารเป็นพิษหรือ food Poisoning เกิดจากการรับประทานอาหาร น้ำ หรือน้ำแข็งที่ปนเปื้อนเชื้อโรคเข้าไป เช่น เชื้อแบคทีเรีย ไวรัส พยาธิ รวมถึงการปนเปื้อนสารเคมี และโลหะหนัก ซึ่งอาการที่เด่นชัดของโรคนี้คือถ่ายอุจจาระเหลวอย่างน้อย 3 ครั้ง ใน 24 ชั่วโมง หรือถ่ายเป็นน้ำเป็นจำนวนมาก หรือถ่ายเป็นมูกเลือด อย่างน้อย 1 ครั้ง นอกจากนั้นมีอาการอื่นร่วมอีกด้วยแล้วแต่ชนิดของเชื้อ เช่น เชื้อแบคทีเรีย Vibrio parahaemolyticus ก็จะมีอาการปวดมวนท้องรุนแรง คลื่นไส้ อาเจียน มีไข้ และปวดศีรษะ เรามักจะพบเชื้อชนิดนี้ในอาหารทะเลที่ปรุงไม่สุกหรืออาหารที่มีการปนเปื้อนอาหารทะเลดิบ หรือล้างด้วยนํ้าทะเลที่ปนเปื้อนเชื้อที่ประกอบด้วยอาหารทะเล เช่น ข้าวผัดโรยเนื้อปู ลาบหมู ก้อยดิบ ยำกุ้งเต้น ยำหอยแครง ขนมจีน ข้าวมันไก่ ส้มตำ สลัดผัก รวมถึงน้ำและน้ำแข็งด้วย ซึ่งการปรุงอาหารในปริมาณมากเกินไป อาจทำให้อาหารสุกไม่ทั่วถึง สถานที่ที่ต้องจัดเลี้ยงคนจำนวนมาก เช่น งานเลี้ยงโต๊ะจีน ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียน โรงแรม สถานประกอบการ ร้านอาหารใหญ่ๆตามปั๊ม ฯลฯ ผู้ประกอบการควรอบรมให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารแก่แม่ครัว ตั้งแต่การไปเลือกซื้อวัตถุดิบที่ใหม่สดทุกวัน ไม่ควรกักตุนไว้ในปริมาณมากๆ ทั้งนี้วัตถุดิบอาจมีการปนเปื้อนเชื้อโรคตั้งแต่ต้นทาง ในระหว่างการเตรียม การปรุง การตัก-เสิร์ฟ จนถึงการกินอาหาร การป้องกันโรคอาหารเป็นพิษ ควรยึดหลักขององค์การอนามัยโลก 10 ประการดังนี้ 1.เลือกอาหารที่ผ่านการเตรียมเป็นอย่างดี อาหารที่มีกะทิเป็นส่วนประกอบควรรับประทานเฉพาะที่ปรุงสุกใหม่เท่านั้น หากเหลือไม่ควรเก็บไว้เพราะจะบูดเสียง่าย ผัก ผลไม้ต้องล้างให้สะอาดตามหลักอนามัย 2.ปรุงอาหารให้สุกด้วยความร้อนอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะในอาหารทะเล กุ้ง หอย ปลาหมึกต้องปรุงให้สุก หลีกเลี่ยงการลวกหรือพล่าสุกๆ ดิบๆ 3.ควรกินอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆ และรับประทานทันทีไม่ควรเกิน 2-4 ชั่วโมงหลังจากปรุงเสร็จ หากมีความจำเป็นต้องเก็บอาหารที่ปรุงสุกไว้นานกว่า 4-5 ชั่วโมง ควรเก็บไว้ในตู้เย็นส่วนอาหารสำหรับทารกไม่ควรเก็บไว้ข้ามมื้อ 4.ระมัดระวังอาหารที่ปรุงสุกแล้วอย่าให้มีการปนเปื้อน 5.อาหารที่ค้างมื้อต้องอุ่นให้ร้อนก่อนกิน 6.แยกอาหารดิบและอาหารสุก ให้ระมัดระวังการปนเปื้อน ส่วนอาหารถุงและอาหารกล่อง ควรบรรจุแยกกันระหว่างข้าวและกับข้าว 7.ล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่ทุกครั้งก่อนการปรุงอาหาร ก่อนรับประทาน และโดยเฉพาะหลังการเข้าห้องน้ำ 8.รักษาความสะอาดของห้องครัว อุปกรณ์ประกอบอาหารและรับประทานอาหาร ล้างทำความสะอาดหลังการใช้งานทุกครั้ง 9.เก็บอาหารให้ปลอดภัยจากแมลง หนู หรือสัตว์อื่นๆ และ 10.ใช้น้ำสะอาดในการปรุงอาหาร และควรระวังเป็นพิเศษในการใช้น้ำเพื่อเตรียมอาหารให้เด็กทารก น้ำดื่มและน้ำแข็งควรเลือกที่บรรจุภัณฑ์มีเครื่องหมาย อ.ย.รับรอง ภาชนะปิดแน่นและไม่นำน้ำแข็งที่ใช้แช่ของมารับประทาน อาหารสำเร็จรูปควรดูวันหมดอายุ เพื่อความปลอดภัยจากโรคอาหารเป็นพิษประชาชนควรยึดหลัก “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ” เมื่อเกิดอาการอาเจียน ท้องเสีย ไม่ควรกินยาหยุดถ่าย ให้ดื่มสารละลายเกลือแร่โออาร์เอสเพื่อชดเชยการเสียน้ำ หากอาเจียนมากควรจิบน้ำเกลือแร่น้อยๆ แต่บ่อยครั้ง ถ้าอาการไม่ดีขึ้นควรรีบพาไปพบแพทย์ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน่วยงานสาธารณสุขใกล้บ้าน หรือโทรสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422 กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
Facebook : https://www.facebook.com/dpc4saraburi
แบบประเมินความพึงพอใจต่อข้อมูลข่าวสาร

ดาวน์โหลด