บุคลากร กลุ่มควบคุมโรคเขตเมืองและศูนย์ฝึกอบรม กรมควบคุมโรค จังหวัดสระบุรี
 
นางสาวสุรีรัตน์ กุมารี
หัวหน้ากลุ่มควบคุมโรคเขตเมืองและศูนย์ฝึกอบรม กรมควบคุมโรค จังหวัดสระบุรี
 
ข้าราชการ
นางสุวลีรัตน์ เพชรล้อม
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นางสาวคัทลิยา พลอยวงษ์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นายสมพร รัตนได้เจริญสุข
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ลูกจ้างประจำ
นายลือชัย ทองโทน
พนักงานขับรถยนต์ระดับ 2
นางสาวสุรินทร์ แก้วอร่าม
แม่บ้านระดับ 2
นางสำราญ ทองโทน
แม่บ้านระดับ 1
พนักงานราชการ
นางสาวเหมือนฝัน ตะคล้อสันเทียะ
นักวิชาการสาธารณสุข
บทบาทหน้าที่

N/A

กิจกรรม/ข่าวสาร

การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาการดำเนินงานควบคุมโรคเขตเมือง

วันที่ 28 มิถุนายน 2560 ณโรงแรมคลาสสิค คามิโอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เอกสารดาวน์โหลด


กลุ่มควบคุมโรคเขตเมืองและศูนย์ฝึกอบรม กรมควบคุมโรค จังหวัดสระบุรี

76 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน อำเภอพระพุทธบาท ตำบลพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 18120

P: 0-3626-6142,

E: ีurbandpc4@gmail.com

H: จันทร์ - ศุกร์: 08:30 น. - 16:30 น.